PRIVACY POLICY

Deze website is eigendom van Creative Brainwave bvba

1. WIE ZIJN WE EN HOE KUNT U ONS CONTACTEREN

 • Rechtsvorm: BV
 • Vennootschapsnaam: Creative Brainwave
 • Maatschappelijke zetel: Langemuntstraat 16, 9240 Zele
 • BTW-nummer: BE 0876 548 022
 • Telefoonnummer +32 (0)52 44 99 31 en +32 (0)474 870 542
 • E-mail: johan@creativebrainwave.be en tine@creativebrainwave.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

 • De website van Creative Brainwave bevat geen formulieren die vragen naar uw gegevens.
 • Onze gegevens: zijnde onze bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres maken wij kenbaar op onze website zodat u ons telefonisch kan contacteren, via e-mail of u naar ons toe kan komen.

Indien u ons uw contactgegevens bezorgt, houden wij ze bij: uw naam, functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnumer, e-mailadres.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 • om contact met u op te nemen
 • om uw vragen te beantwoorden
 • om u toe te voegen aan ons klantenbestand
 • om onze offerte aan u door te sturen
 • om onze overeenkomst aan u door te sturen
 • om met u te kunnen communiceren in functie van een opdracht
 • om u facturen te kunnen toesturen
 • om u op de hoogte te houden van onze werking, goederen en diensten
 • om u documenten toe te sturen die betrekking hebben op de opdracht en de overeenkomst (nl. foto’s, illustraties, logobestanden, pdf’s, werktekeningen, teksten...)
 • om een samenwerking mogelijk te maken met derden (webdeveloppers, copywriters, vertalers, fotografen, drukkers, signalisatiebedrijven, mediabedrijven...)
 • om een domeinnaam te registreren indien u ons daar om vraagt
 • om u op de hoogte te houden indien uw website geoptimaliseerd moet worden en te kunnen voorzien van alle nodige functionaliteiten in opdracht van SEA doeleinden.

4. WAAR, HOE EN HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 • uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer.
 • wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst met Creative Brainwave.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN.

Wij delen uw persoonsgevens niet mee aan derden, behalve indien:

 • wij onze goederen moeten laten leveren aan u via een extern logistiek bedrijf (nl. een koerierdienst of Bepost).
 • wij voor onze diensten of goederen beroep moeten doen op andere toeleveranciers zoals fotografen, webdeveloppers, copywriters, vertalers, drukkers, signalisatiebedrijven, mediabedrijven, ed.
 • wij uw domeinnaam moeten laten registreren aan een bevoegde registrerende instantie.
 • er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd waardoor wij uw gegevesn moeten verstrekken of in het kader van een onderzoek naar frauduleuze of illegale praktijken.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend mits uw toestemming.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt het recht om ons te verzoeken om:
- inzage van uw persoongegevens
- verbetering of verwijdering van uw persoongegevens
- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft U heeft recht op overdracht van uw persoonsgegevens

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Creative Braiwnave via johan@creativebrainwave.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

U heeft recht van bezwaar, recht van verzet tegen de verwerking, geheel of gedeelteijk, van uw persoonsgegevens.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Creative Brainwave of rechthoudende derden. U heeft niet het recht de afbeedlingen op deze website te kopiëren, noch te gebruiken, noch door te sturen aan anderen.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Creative Brainwave levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Creative Brainwave de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Creative Brainwave kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Creative Brainwave geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk ge- houden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Creative Brainwave kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het comput- ersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Creative Brainwave verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

9. GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

11. DISCLAIMER

Creative Brainwave behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder dat de bezoeker daar- van op de hoogte wordt gebracht. Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 10/5/2018.

© 2022 Creative Brainwave BV - ‘Please the eye, activate the mind’ - verkoopsvoorwaarden - privacy policy - cookie policy